М.Е.DOC! 10.00.226-10.00.227

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

Скачать обновления 

1. З метою коректної відправки звітів до контролюючих органів, в розділі «Інші» адресної книги видалені всі записи, адреси яких співпадають з адресами контролюючих органів, а також закрита можливість додавати адреси контролюючих органів в розділ «Інші».

2. Модуль «Первинні документи»

2.1. Реєстр первинних документів.

2.2. Автоматична обробка 

З метою пришвидшення процесу обробки первинних документів, в налаштування автоматичної обробки додано опцію «Приймати повідомлення тільки по прямому з’єднанню». Якщо встановлена галочка в цьому полі, то сервіс приймає поштові повідомлення виключно по прямому з’єднанню. 

3.  Модуль «Адміністрування > Сертифікати»

3.1. Встановлені сертифікати

3.2. Заявки на сертифікат

3.3.  Для Адміністраторів реєстрації реалізовано можливість імпорту квитанцій на Заявки 

4. Модуль «Звітність > Реєстр звітів»

5. Модуль «Звітність > Єдиний внесок»

5.1. В Таблиці 6 Додатку 4 реалізовано можливість автоматичного групового заповнення даних про співробітників: категорія, місяць, рік, кількість днів перебування у трудових відносинах. Для використання оберіть опцію «Правка > Групова заміна полів» та заповніть необхідні дані.

5.2.  В Таблиці 1 Додатку 4 оптимізовано округлення чисел.

5.3. Відповідно до змін, внесених до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», в звітах з Єдиного внеску приведено у відповідність розрахунки та контролі щодо максимальних та мінімальних розмірів заробітної плати.

5.4. В таблицях Додатку 4 доопрацьовано дизайн відображення великих чисел.

5.5. Виправлено помилку імпорту з DBF зі станції.

5.6. В Таблиці 6 Додатку 4 виправлено помилку оновлення реєстру співробітників.

5.7. В таблицях 8, 9 Додатка 4 встановлено обмеження вводу кількості символів в електронній формі у відповідності до друкованої форми бланку.

5.8. В Додатку 4 удосконалено порядок імпорту з DBF поля «Громадянин України» 

6. Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»

6.1. Для функції «Правка > Оновити нумерацію» додано нову опцію «з початку поточного періоду».

При виборі даної опції відбувається нумерація записів реєстру в межах місяця, при цьому, накладні за попередні періоди нумеруються в останню чергу в кінці реєстру.

6.2. Введено заборону підписання РПН в Реєстрі звітів, якщо відкрито вікно модулю Реєстру податкових накладних.

6.3.  Доопрацьовано функцію «Перевірка платників ПДВ»: якщо в ІПН контрагента передують нулі, а користувач не ввів їх при заповненні РПН, то при перевірці реєстрації платників ПДВ в базі ДПА система врахує ймовірну наявність нулів на початку ІПН і поверне коректну відповідь.

6.4. За умови, що Реєстр містить підписані порції, при імпорті податкових накладних з архіву «Відсутні у реєстрі» додано повідомлення «Увага! Реєстр містить підписані порції. У випадку зміни підписаної порції, підписи з неї будуть видалені. Продовжити?».

6.5. Виправлено помилку відображення позначки ЕЦП Директора (ФОП) у непризначеній для нього графі.

6.6. Реалізований автоматичний експорт даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних в Додаток 8 до податкової декларації з ПДВ.

Для коректного вивантаження даних у таблиці Додатку 8 в довідник «Вид документа, отримані податкові накладні» доданий ще один номер «121» відмітки ЗП.

Для вивантаження даних:

  • у Таблицю 1 Додатка 8 - оберіть попередній номер «12» відмітки ЗП,
  • у Таблицю 2 Додатка 8 – оберіть новий номер «121» відмітки ЗП.

7. Реалізована нова функція Реєстрація податкових накладних та додатків 2 філіями.

Детально див. у довідці до програми в розділі Допоміжні сервіси > Реєстрація ПН та Дод.2 філіями. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.

8.  Реалізована нова функція Друк в PDF.

Для модулів «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів», «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» реалізовано можливість вивантаження документів у форт PDF. Функція «Друк в PDF» доступна в контекстному меню та у меню «Файл», як для одного файлу, так і для групи файлів.

Якщо вивантажується пакет звітних документів, система пропонує на вибір: вивантажувати лише основний документ, вивантажувати додатки до основного документу або вивантажувати весь пакет звітних документів.

9.  На панелі вкладок як відкритого так і закритого звіту реалізована можливість збереження вмісту вкладок (квитанція, повідомлення, властивості тощо) у формат PDF.

Для цього на потрібній вкладці натисніть кнопку   та у вікні «Сохранить как» в полі «Тип файла» оберіть варіант «PDF».

10.  В документах з динамічними таблицями реалізована можливість дублювати рядки таблиці за допомогою комбінації клавіш Ctrl+D.

11.  Модуль «Довідники > Контрагенти»

12.  Модуль «Довідники > Співробітники»

13.  Модуль «Адміністрування > Параметри системи»

13.1. В розділ «Звітність» додано опцію «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН».

13.2. В розділ «Звітність» додано опцію «Відображати нестворені додатки в пачці».

13.3. В розділі «Звітність» доопрацьовано функцію «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку». Відтепер, якщо встановлена галочка, графічні зразки підписів та печатки додаються і при експорті у формат PDF. Функцію перейменовано на «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку або експорту в PDF». 

14. Модуль «Адміністрування > Управління ролями»

В розділі «Доступ до бланків» налаштування ролі додано колонку «Перегляд». Встановлена позначка вмикає режим «тільки для перегляду» для документів у розділі «Реєстр звітів».

15. Модуль «Адміністрування > Управління користувачами»

Виправлено помилку відображення підлеглої групи користувачів після редагування батьківської групи.

16. Модуль «Адміністрування > Резервне копіювання»

При виборі одного підприємства під час створення резервної копії з модулю, у ім'я файлу, що автоматично привласнюється програмою, додається ЄДРПОУ підприємства, для якого створюється РК.

17. Модуль «Адміністрування > Планувальник завдань»

Додано ведення детального протоколу автоматичного оновлення програми виконаного планувальником завдань. Файл протоколу UpdateLog.txt розташований в кореневому каталозі програми «M.E.Doc».

18.  Модуль «Адміністрування > Менеджер архіву програми»

Додано можливість зберігати не всі архіви програми, а обмежену задану кількість архівів. Для цього встановіть галочку в полі «Зберігати тільки..» та вкажіть кількість останніх створених архівів. Попередні архіви, що перевищують кількість заданих, безповоротно видаляються.

19.  Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»

19.1. Видалено «Довідку про податкову заборгованість»

20. Майстер створення підприємства. 

21. Реалізовано запам’ятовування налаштувань друку у програмному комплексі.

22. У Моніторинг користувачів додано відображення поточної версії програмного комплексу «M.E.Doc».

23. Введено заборону запуску файлу ezvitnet.exe зі станції та файлу station.exe з серверу.

24.  Оновлено файл MERst_NN.xls для експорту/імпорту нових податкових форм в формат *.xls. За замовчанням файли розташовано у папці \Medoc\tmpl\EXP_IMP\.

25. Оновлено файл «Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf», що за замовчанням знаходиться у каталозі Medoc\Medoc\help\manuals\ 

26. Виправлено помилку роботи програми, що виникала після зміни відображення формату дати в Регіональних налаштуваннях операційної системи.

27. Виправлено недоліки інтерфейсу програми, що виникали після зміни розміру тексту та інших елементів екрану в Персоналізації операційної системи.

28. Виправлено позиціонування фокусу після збереження змін в Картці підприємства.

29. Виправлено виклик функції налаштування проксі у вікні «Оновлення програмного забезпечення».

30. Модуль «Банківські рахунки»

31. Модуль «Довідники > Картка підприємства»

32. Модуль «Прийом та обробка звітності»

33.  Модуль «Зарплата»

  

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

 1. У довідник Посвідчення особи додано новий тип документа:

  • Закордонний паспорт

НОВІ ФОРМИ 

Документи АЦСК "Україна"

Z0200106 Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.

 


Наши партнеры